Archive

Archive for March, 2009

Conversation about Iran

Conversation about Iran in Persian

سعید: سلام سحر Listen salām Sahar Sa’id:
سحر: سلام Listen salām Sahar:
سعید: منا گفت می خواهی به ایران بروی.
درست است؟
Listen Monā goft mixāhi be Iran beravi.
Dorost ast?
Sa’id:
سحر: بله. برای تعطیلات تابستان به ایران می روم. Listen Bale. Barāye tatilāt-e tābestān be Iran miravam. Sahar:
سعید: ایران در کدام قاره قرار دارد؟ Listen Iran dar kodām qārre qarār dārad? Sa’id:
سحر: در قاره آسیا. در خاور میانه. Listen Dar qārre-ye Asia. Dar Xāvar-e Miāne. Sahar:
سعید: درمورد ایران چه می دانی؟ Listen Darmorede Iran če midāni? Sa’id:
سحر: ایران کشور بزرگی است.
فکر می کنم از انگلستان بزرگتر است.
تهران پایتخت ایران است.
شمال ایران کوههای بلند و درختان کوتاه دارد.
Listen Iran kešvar-e bozorgi ast.
Fekr mikonam az Engelestān bozorgtar ast.
Tehran pāytaxt-e Iran ast.
šomāl-e Iran kuhha-ye boland va deraxtān-e kutāh dārad
Sahar:
سعید: غذاهای ایران چطور است؟ Listen Qazāhāye Iran četor ast? Sa’id:
سحر: عالی هستند! همه دوستان ایرانی من می گویند غذاهای ایرانی بسیار خوشمزه هستند. Listen āli hastand! Hame-ye dustān-e Irani-e man miguyand qazāhāye Irāni besiār xošmazze hastand. Sahar:
سعید: آیا می خواهی در تهران رانندگی کنی؟ Listen āyā mixāhi dar Tehran rānandegi koni? Sa’id:
سحر: شوخی می کنی؟
منا می گوید ترافیک در تهران خیلی سنگین است.
شاید یک ماشین با راننده اجاره کنم. امیدوارم گران نباشد.
Listen šuxi mikoni?
Mona miguyad trāfik dar Tehran xeyli sangin ast.
šāyad yek māšin bā rānande ejāre konam. Omidvāram gerān nabāšad.
Sahar:
سعید: فکر می کنم ارزان باشد.
چون قیمت بنزین در ایران پایین است.
Listen Fekr mikonam arzān bāšad.
čon qeymat-e benzin dar Iran pain ast.
Sa’id:
سحر: به نظر می رسد اطلاعات اقتصادیت به بدی جغرافیایت نیست! Listen Be nazar miresad ettelā’āt-e eqtesādiat be badi-e joqrāfiāyat nist! Sahar:
سعید: این را دیروز در روزنامه خواندم!
هوای تهران چطور است؟
Listen In rā diruz dar ruznāme xāndam.
Havāye Tehran četor ast?
Sa’id:
سحر: در تهران معمولا تابستان گرم است. Listen Dar Tehran mamulan tābestān garm ast. Sahar:
سعید: خوش به حالت! امیدوارم سفر خوبی داشته باشی. Listen Xoš be hālat! Omidvāram safar-e xubi dāšte bāši. Sa’id:
سحر: ممنون. Listen mamnun. Sahar:

Translation:

Sa’id: Hello Sahar Listen salām Sahar Sa’id:
Sahar: Hello Listen salām Sahar:
Sa’id: Mona said you want to go to Iran, is it true? Listen Monā goft mixāhi be Iran beravi.
Dorost ast?
Sa’id:
Sahar: Yes. I am going to Iran for summer holiday. Listen Bale. Barāye tatilāt-e tābestān be Iran miravam. Sahar:
Sa’id: In which continent is Iran located? Listen Iran dar kodām qārre qarār dārad? Sa’id:
Sahar: In Asia. In Middle East Listen Dar qārrey-e Asia. Dar Xāvar-e Miāne. Sahar:
Sa’id: What do you know about Iran? Listen Darmorede Iran če midāni? Sa’id:
Sahar: Iran is a big country.
I think it is bigger than England.
Tehran is the capital of Iran.
The lands in North of Iran have high mountains and short trees.
Listen Iran kešvar-e bozorgi ast.
Fekr mikonam az Engelestān bozorgtar bāšad.
Tehran pāytaxt-e Iran ast.
šomāl-e Iran kuhha-ye boland va deraxtān-e kutāh dārad
Sahar:
Sa’id: How are Iranian foods? Listen Qazāhāye Iran četor ast? Sa’id:
Sahar: They are amazing! All of my Iranian friends say Iranian foods are very delicious Listen āli hastand! Hame-ye dustān-e Irani-e man miguyand, qazāhāye Irāni besiār xošmazze hastand. Sahar:
Sa’id: Do you want to drive in Tehran? Listen āyā mixāhi dar Tehran rānandegi koni? Sa’id:
Sahar: Are you kidding me? Mona says, traffic in Tehran is very heavy.
I might hire a car with a driver.
I hope it will not be expensive.
Listen šuxi mikoni?
Mona miguyad trafik dar Tehran xeyli sangin ast.
šāyad yek māšin bā rānande ejāre konam.
Omidvāram gerān nabāšad.
Sahar:
Sa’id: I think it is cheap, because petrol price is low in Iran. Listen Fekr mikonam arzān bāšad.
čon qeymat-e benzin dar Iran pain ast.
Sa’id:
Sahar: It seems your financial knowledge is not as bad as your geography! Listen Be nazar miresad ettelā’āt-e eqtesādiat be badi-e joqrāfiāyat nist! Sahar:
Sa’id: I read it yesterday in the newspaper!
How is Tehran weather?
Listen In rā diruz dar ruznāme xāndam!
Havāye Tehran četor ast?
Sa’id:
Sahar: It is usually hot in the summer. Listen Dar Tehran mamulan tābestān garm ast. Sahar:
Sa’id: Lucky you! I hope you will have a nice trip. Listen Xoš be hālat! Omidvāram safar-e xubi dāšte bāši. Sa’id:
Sahar: Thank you. Listen mamnun. Sahar:

Common Adjectives in Persian

List of most common Adjectives

واژه تلفظ معنی
خوب Listen /xub/ good
بد Listen /bad/ bad
درست Listen /dorost/ true
غلط Listen /qalat/ false
زیبا Listen /zibā/ beautiful/pretty
زشت Listen /zešt/ ugly
بزرگ Listen /bozorg/ big/large
متوسط Listen /motevasset/ medium
کوچک Listen /kučak/ small
بلند Listen /boland/ high/tall
کوتاه Listen /kutāh/ šort
روشن Listen /rošan/ bright
تاریک Listen /tārik/ dark
سنگین Listen /sangin/ heavy
سبک Listen /sabok/ light
مفید Listen /mofid/ useful
مضرّ Listen /mozerr/ harmful
خوشمزه Listen /xošmazze/ delicious
بیمزه Listen /bimazze/ tasteless (food)
بدمزه Listen /badmazze/ bland (food)
ارزان Listen /arzān/ cheap
گران Listen /gerān/ expensive

Adjectives in Persian

Word order for adjective-noun phrases in Persian is different from English.
In English adjective comes first, followed by noun, i.e.:
Adjective + Noun
beautiful + day
Whereas, in Persian noun comes first followed by e-link and adjective:
Noun + e-link + Adjective
/ruz/ + /e/ + /zibā/
روز زیبا

Examples:

اتاق بزرگ Listen /otāq-e bozorg/ big room
دوست خوب Listen /dust-e xub/ good friend
پزشک مهربان Listen /pezešk-e mehrabān/ kind doctor
نوزاد خوشگل Listen /nozād-e xošgel/ cute baby
انتخابات محلی Listen /entexābāt-e mahalli/ local election

“E” Link

We use “e-link” to link a noun (or a noun phrase) to the following word(s).
The use of e-sound after a noun often signals to the listener that he/she is about to be given further information about the noun.
This information may indicate ownership, origin, description, name, and so on.

Note:
The use of e-link is usually very similar to “of” in English:
Bank of England → /bānk-e Englis/ بانکِ انگلیس
Colour of sky → /rang-e āsemān/ رنگِ آسمان

Note:
If the word immediately before the e-link is a vowel, we use -ye instead of e for ease of pronunciation.

غذای ِ من
/qazāye man/
my food

Examples

Ownership

کتاب من Listen /ketābe man/ my book
خودکار من Listen /xodkāre man/ my pen

Origin

فرش ایرانی Listen /farš-e Irani/ Persian rug
ساعت سوییسی Listen /sa’at-e Swissi/ Swiss watch

Description

گل قرمز Listen /gol-e qermez/ red flower
هواپیمای بزرگ Listen /havāpeymā-ye bozorg/ big aeroplane

Name

فیلم تایتانیک Listen /film-e Titanic/ Titanic movie
ماشین هوندا Listen /māšin-e Honda/ Honda car

Jobs in Persian

واژه تلفظ معنی
پزشک / دکتر Listen /pezešk/ doctor
مهندس Listen /mohandes/ engineer
وکیل Listen /vakil/ lawyer
معلم Listen /mo’allem/ teacher
مشاور Listen /mošāver/ consultant
روزنامه نگار Listen /ruznāme negār/ journalist
خبرنگار Listen /xabar negār/ reporter
عکاس Listen /akkās/ photographer
نویسنده Listen /nevisande/ writer
بازیگر Listen /bāzigar/ actor/actress
آرایشگر Listen /ārāyešgar/ barber
مدیر Listen /modir/ manager
راننده اتوبوس Listen /rānande otubus/ bus driver
راننده تاکسی Listen /rānande tāksi/ cab driver
آشپز Listen /āšpaz/ chef

Conversation about the Job in Persian

Conversation about the Job in Persian

نیما: سلام Listen salām Nimā:
پریسا: سلام Listen salām Parisā:
نیما: خوب هستی؟ Listen xub hasti? Nimā:
پریسا: مرسی. فقط یک کم خسته هستم. Listen mersi. faqat yek kam xaste hastam. Parisā:
نیما: چرا؟ Listen čera? Nimā:
پریسا: از کار برمی گردم. Listen az kār barmigardam. Parisā:
نیما: شغل تو چیست؟ Listen šoqle to čist? Nimā:
پریسا: من (یک) معلم هستم. Listen man (yek) mo’allem hastam. Parisā:
نیما: چه درس می دهی؟ Listen če dars midahi? Nimā:
پریسا: زبان فارسی به دانش آموزان خارجی. Listen zabāne Farsi be dāneš amuzāne xāreji. Parisā:
نیما: واقعا؟ باید کار جالبی باشد. Listen vāqe’an? bāyad kāre jālebi bāšad. Nimā:
پریسا: بله! کار جالبی است. فقط نمی دانم چرا روزهای اول دانش آموزان از زبان فارسی می ترسیدند! Listen bale! kāre jālebi ast. faqat nemidānam čerā dar ruzhaaye avval, bazi az dāneš-āmuzan az zabāne Farsi mitarsidand! Parisā:
نیما: خنده دار است. فارسی که زبان آسانی است. Listen xande dār ast. Farsi ke zabāne asāni ast. Nimā:
پریسا: تو چه کار می کنی؟ Listen to če kār mikoni? Parisā:
نیما: من مدیر یک شرکت بین المللی هستم. Listen man modir-e yek šerkate beynolmelali hastam. Nimā:
پریسا: پس مسافرت زیاد می روی؟ Listen pas mosāferat ziād miravi? Parisā:
نیما: اوه! من باید بروم. برای پرواز ساعت 5 یک بلیط دارم. Listen oh! man bāyad beravam. baraye parvāze sa’ate 5 yek
blit dāram.
Nimā:
پریسا: عجله کن! خداحافظ Listen ajale kon! xodā hāfez Parisā:

Translation:

Nimā: Hello Listen Salām Nimā:
Parisā: Hello Listen Salām Parisā:
Nimā: Are you OK? Listen xub hasti? Nimā:
Parisā: Thanks. I am just a bit tired. Listen mersi. faqat yek kam xaste hastam. Parisā:
Nimā: Why? Listen čera? Nimā:
Parisā: I have just come back from work. Listen az kār barmigardam. Parisā:
Nimā: What is your job? Listen šoqle to čist? Nimā:
Parisā: I am a teacher Listen man (yek) mo’allem hastam. Parisā:
Nimā: What do you teach? Listen če dars midahi? Nimā:
Parisā: Persian language to foreign students. Listen zabāne Farsi be dāneš amuzāne xāreji. Parisā:
Nimā: Really? It must be interesting. Listen vāqe’an? bāyad kāre jālebi bāšad. Nimā:
Parisā: Yes! It is an interesting job, but I don’t know why some students were scared of the language in first days. Listen bale! kāre jālebi ast. faqat nemidānam čerā dar ruzhaaye avval, bazi az dāneš-āmuzan az zabāne Farsi mitarsidand! Parisā:
Nimā: It is funny. Persian is an easy language. Listen xande dār ast. Farsi ke zabāne asāni ast. Nimā:
Parisā: What do you do? Listen to če kār mikoni? Parisā:
Nimā: I am the manager of an international company. Listen man modir-e yek šerkate beynolmelali hastam. Nimā:
Parisā: So you must travel a lot? Listen pas mosāferat ziād miravi? Parisā:
Nimā: Oh! I’ve gotta go. I have got a flight ticket for 5 o’clock. Listen oh! man bāyad beravam. baraye parvāze sa’ate 5 yek blit dāram. Nimā:
Parisā: Hurry up! Good bye Listen ajale kon! xodā hāfez Parisā:

Article for Objects in Persian

In English a definite article (the) comes immediately before a known object:
I am reading the book.
In Persian, the definite article is:
/rā/ را

It (almost) always follows the object and comes immediately after that.

The simple structure of a sentence in English is as below:
SUBJECT + VERB + the (article) + OBJECT

This structure in Persian is slightly different:

SUBJECT + OBJECT + rā (article) + VERB

Example:
English: I read the the book.
Persian: /man ketāb rā xāndam/
من کتاب را خواندم.

Example:
English: I broke the window.
Persian: /man panjare rā šekastam/
من پنجره را شکستم.

Numbers in Persian

عدد عدد تلفظ معنی
۰ صفر Listen /sefr/ 0
۱ یک Listen /yek/ 1
۲ دو Listen /do/ 2
۳ سه Listen /se/ 3
۴ چهار Listen /chāhār/ 4
۵ پنج Listen /panj/ 5
۶ شش Listen /šeš/ 6
۷ هفت Listen /haft/ 7
۸ هشت Listen /hašt/ 8
۹ نه Listen /noh/ 9
۱۰ ده Listen /dah/ 10

Examples:
/man haft ketāb dāram/
/barādare man šeš sāle hast/
/man yek dust dar Pāris dāram/

Past Simple verbs in Persian (Negative)

Making negative verbs in Past Simple is similar to Negative Present Simple tense.
The only difference is, in Present Simple you add NE (ن) in the beginning of the verb, while in Past Simple, you add NA (ن) in the beginning of the verb.

In fact in both you add the same letter (i.e. /n/) but with different following vowel.


Example:

(Right to Left) ←

Tense Prefix Tense Root Person Suffix Verb
نخورد م نخوردم
نخورد ی نخوردی
نخورد نخورد
Tense Prefix
Tense Root Person Suffix Verb
نخورد یم نخوردیم
نخورد ید نخوردید
نخورد ند نخوردند

(Left to Right) →

Tense Prefix Tense Root Person Suffix Verb
naxord am naxordam
naxord i naxordi
naxord naxord
Tense Prefix Tense Root Person Suffix Verb
naxord im naxordim
naxord id naxordid
naxord and naxordand

Can you do the same for these verbs:
To drink: /nušidan/ past tense root: nušid
To see: /didan/ past tense root: ?
To read: /xāndan/ past tense root: ?
To say: /goftan/ past tense root: ?

Past Simple verbs in Persian

The structure of past simple verbs in Persian is very similar to present simple verbs.
In order to generate a past simple verb in Persian, we are taking steps introduced in this lesson.

Please note that in Past tenses, we need to use Past Tense root of the verb.

 1. Tense prefix (WHEN?)
 2. Past Simple tense has no Tense Prefix. It means that the verb starts with Past Tense root.

 3. Past tense root (WHAT?)
 4. Making past tense root in Persian is very easy.

  All infinitives in Persian, end in /an/ (ن). Not to mention that the letter “a”, is a vowel and is not an actual letter in Persian script.

  All you have to is, drop N from the end of the infinitive and you will have the Past tense root.

  Example:

  Infinitive: To Eat /xordan/ خوردن

  Past tense root: /xord/ خورد

 5. Person suffix

Introduced in this lesson

Exception: Singular Third person does not take its Person’s suffix (i.e. “D”).

All infinitives in Persian end in either /DaN/ or /TaN/, while majority of them end in /DaN/. It means that if the Singular Third person’s suffix was applied to Past Simple verb, the verb would be:

/xordad/ خوردد

The example above illustrates that the same letter /d/ (د) would be repeated at the end of the verb. Repetitive letters do not sound very nice in Persian language, and possibly due to this hypothesis, the repetitive letter of /d/ has been dropped in order to make the verb easier to be pronounced.


Example:

(Right to Left) ←

Tense Prefix Tense Root Person Suffix Verb
خورد م خوردم
خورد ی خوردی
خورد خورد
Tense Prefix
Tense Root Person Suffix Verb
خورد یم خوردیم
خورد ید خوردید
خورد ند خوردند

(Left to Right) →

Tense Prefix Tense Root Person Suffix Verb
xord am xordam
xord i xordi
xord xord
Tense Prefix Tense Root Person Suffix Verb
xord im xordim
xord id xordid
xord and xordand

Can you do the same for these verbs:
To drink: /nušidan/ past tense root: nušid
To see: /didan/ past tense root: ?
To read: /xāndan/ past tense root: ?
To say: /goftan/ past tense root: ?

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin